• Polystone® CubX®

 • 3D Filament

 • PEEK

 • PVC Stång/Rör/Profiler

 • PE-1000 REG. AST

  Regenerate Antistatic

 • PP Play Tec

 • POM MD FG

  Metal detectable Food Grade

 • PP Natur/Grå

Teknisk Data

Allmänna villkor för vår information på denna hemsida:

Tekniska data på denna hemsida, i kataloger och prislistor, datablad och andra tekniska meddelanden eller monteringsanvisningar är baserade på uppgifter vi i vår tur erhållit från olika källor och lämnas vidare som information utan förbindelse från vår sida. Bearbetning och användning av de olika plastmaterialen måste anpassas till varje särskilt användningsområde. Vi tillråder alltid användare egna försök och provbearbetning innan plastmaterialet tages i bruk.

Länkarna nedan leder till s.k. PDF-dokument. För att öppna dessa krävs gratisprogrammet Acrobat Reader. Programmet finns att hämta på www.adobe.com