• POM MD FG

    Metal detectable Food Grade

  • PE-1000 REG. AST

    Regenerate Antistatic

  • 3D Filament

  • PEEK

  • PP Play Tec

  • PVC Stång/Rör/Profiler

  • PP Natur/Grå

AB Jan O. Mattsson har bytt ägare

Den 18 november 2015 förvärvade Jomplast AB 100 procent av aktierna i AB Jan O. Mattsson från bolagets tidigare vd och ägare Stig Brandt.

 

De nya ägarna är sedan tidigare anställda i bolaget; Göran Lidholm, Johan Åberg och Magnus Andersson.

Göran Lidholm berättar att bolagsnamnet kommer att leva kvar. Däremot så kommer bolaget att styras upp och omstruktureras.

 

-Vårt mål är att vi ska bli en av de ledande aktörerna inom området distributionen av industriella plasthalvfabrikat igen, säger Göran Lidholm, företagets nye vd, marknads- och försäljningschef.

 

Vid sidan av att vara distributör av halvfabrikat i form av skivor och stänger i olika termoplaster, mjuk PVC och lite härdplaster, erbjuder företaget sedan länge även bearbetning. Göran Lidholm berättar att företaget har en bearbetningsenhet i Estland. Vid enheten i Estland tillverkar företaget även en hel del prototyper.

 

Därutöver lägger Jan O. Mattsson ut arbete till olika samarbetspartners i Sverige, Tyskland, Kina med flera länder.
-Vi ska arbeta för att ta tillbaka den marknad vi tappat. 
I steg 2 ska vi utöka i Finland och Norge, säger Göran Lidholm.

 

 (Intervju publicerad i Plastnet.se den 25/11 2015)

 

För mer information och vid frågor, vänligen kontakta

Göran Lidholm VD

E-post: goran.lidholm@janomattsson.se

Telefon: 040-21 67 00