Beställ kataloger och material 

Vårt säljprogram är omfattande och sammafattas i våra kataloger och broschyrer:

 

  • Plasthalvfabrikat; folier, plattor, ämnen, profiler, rundstänger och ämnesrör, verktyg samt tekniska data.
  • Måttbeställda plaster; färdiga detaljer / komponenter efter kundens ritning, tillverkade i bl.a. skärande bearbetning.
  • Andra systemprodukter i plast; geomembran för deponier, vägar och dammar, betongskyddsplattor, rörliningsystem, tunnelmembran, filterplattor etc.


Fyll i nedan för kontakt/kataloger/broschyrer:       

 

 


Kontaktformulär

Broschyrer och kataloger

Vi önskar mer information om:

Spamskydd*
För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen svara på följande fråga:

Hur mycket blir 9 + 2?

* Obligatorisk uppgift